Intakeconsultimplantologie
Dan weet je dat het vast goed zit!

Paletsingel 118
2718 NS Zoetermeer
T. 079 363 44 20

Intakeconsultimplantologie

Implantologie Zoetermeer > Werkwijze > Intakeconsultimplantologie

Het eerste consult* duurt dertig minuten, waarbij een algemeen onderzoek zal plaatsvinden. Hierbij staan de wensen van u als patiënt en de zorgvraag in de verwijsbrief van uw tandarts centraal.

Consult

In het eerste consult komen uw gezondheidstoestand, uw mondhygiëne, de conditie van uw tandvlees en de occlusie/articulatie (hoe u dicht bijt) aan bod. Kleine röntgenfoto's en een overzichtsfoto (panoramafoto) geven meestal voldoende informatie om te zien wat er aan de hand is. Tot slot bespreken we met u of er meerdere opties mogelijk zijn, welke eventuele alternatieven er zijn en wat de risico’s van de implantaatbehandeling zijn. In de esthetische zone (frontregio) zullen altijd klinische foto's met een digitale camera worden gemaakt om de beginsituatie vast te leggen.

Algemeen onderzoek

Het algemeen onderzoek is gericht op uw klachten, uw wensen en uw voorgeschiedenis. Ook hierbij staat de zorgvraag in uw verwijzing centraal.  In het intakeconsult komen de volgende algemene risicofactoren aan bod:

  • Uw gezondheidstoestand (medische anamnese)
  • Uw mondhygiëne
  • De parodontale conditie van het gebit (conditie van uw tandvlees)
  • De occlusie en articulatie (hoe u dichtbijt)

Deze risicofactoren zijn een zeer belangrijke eerste filter. Er is meteen duidelijkheid over de beginsituatie: bent u geschikt of ongeschikt voor implantologie? Of moet u juist worden voorbehandeld?

Diagnose, foto’s en informatie

Tijdens het intakeconsult wordt er voor de diagnostiek gebruik gemaakt van kleine röntgenfoto’s, de panoramafoto en eventueel een schedelfoto. Dit geeft meestal voldoende informatie tot het stellen van een algemene diagnose (wat is er aan de hand?) en de indicatiestelling (wat is er mogelijk?). Hierbij wordt er aan u algemene informatie en globale voorlichting gegeven over de mogelijkheden (denk aan de risicofactoren en behandelalternatieven). U krijgt foldermateriaal mee en we verwijzen u naar deze website www.implantologiezoetermeer.nl (Deze website is een informatieve website voor u als patiënt waarbij (in begrijpelijke taal) de implantologie breed wordt uitgelegd).

Start behandeling

Na verslaggeving aan uw verwijzend tandarts en uw schriftelijke toestemming kan de behandeling worden gestart.

Na het intakeconsult en eventueel het aanvullend onderzoek, sturen wij een verslagbrief met onze bevindingen naar uw eigen tandarts.


Implantaatoperatie en nazorg Eventueel aanvullend onderzoek
,,

Op deze website leest u alles over de behandeling