Wanneer een implantaat?
Dan weet je dat het vast goed zit!

Paletsingel 118
2718 NS Zoetermeer
T. 079 363 44 20

Wanneer een implantaat?

Implantologie Zoetermeer > Implantaten > Wanneer een implantaat?

Tandheelkundige implantaten bieden u de mogelijkheid het gevoel van uw eigen gebit terug te krijgen. Verlies van tanden en kiezen kunnen op meerdere manieren ontstaan.

Wanneer u een gebitstrauma oploopt

Denk aan een val op het gezicht, waarbij u één of meerdere voortanden verliest.

Een tandvleesziekte, zoals parodontitis

Parodontitis wordt veroorzaakt door o.a. bacteriën, waarbij er verlies van bot rondom een wortel optreedt. Onbehandeld kan een tand of kies los gaan staan en zo verloren gaan. Indien u één of meerdere tanden en kiezen verliest door parodontitis, moet u eerst een tandvleesbehandeling ondergaan. Een tandvleesbehandeling kunt u laten uitvoeren bij een tandarts, parodontoloog of mondhygiënist. Na het succesvol afronden van de tandvleesbehandeling ontstaat er een stabiele (parodontale) situatie, waarbij het gebit verder kan worden behandeld.

Vergevorderde cariës

Ernstig tandbederf in een of meerdere tanden en kiezen, waarbij deze niet meer zijn te redden met de conventionele tandheelkunde.

Het ontbreken van een of meerdere tandkiemen

Dit betekent dat u van Moeder Natuur nooit de betreffende tand of kies zult krijgen. De melktand of kies zal niet wisselen met een blijvende tand of kies. Deze melkkies verliest in de loop van de jaren zijn wortel, waarmee de functie in de mond verloren gaat. Het ontbreken van één of meerder tanden en/of kiezen is genetisch bepaald en wordt agenesie genoemd.


Wat is een implantaat? Voordelen van implantaten
,,

Implantaten worden steeds beter en betrouwbaarder