Implantologie Zoetermeer: Dan weet je dat het vast goed zit!
Dan weet je dat het vast goed zit!

Paletsingel 118
2718 NS Zoetermeer
T. 079 363 44 20

Implantologie Zoetermeer: Dan weet je dat het vast goed zit!

Implantologie Zoetermeer > Geplaatste artikels > Implantologie Zoetermeer: Dan weet je dat het vast goed zit!

In de vorige artikels heeft u tekst en uitleg gekregen over de definitie van een tandheelkundig implantaat, waarbij het plaatsen van het implantaat eventueel tegelijk uitgevoerd kan worden met een botopbouw (vermeerderen van het kaakbotvolume). U heeft tevens  kunnen lezen dat Implantologie Zoetermeer altijd werkt met protocollen volgens de ISO 9001 normen. Indien u deze artikels terug wilt lezen kunt u een kijkje nemen op onze websitepagina: www.implantologiezoetermeer.nl.

In dit artikel worden de verschillende doelen besproken die (vooraf) altijd in acht worden genomen, indien er wordt gekozen voor een implantologische behandeling met of zonder een noodzakelijke botopbouw. Het feit is dat elke implantologische behandeling een moeilijkheidsgraad heeft en afhankelijk hiervan meer of minder risico’s met zich mee zal brengen. Deze risico’s probeer je als implantoloog zoveel mogelijk tot een minimum te beperken door alle relevante informatie te verzamelen, alvorens een behandeling te starten. Het klinkt ingewikkeld, maar gelukkig zijn er de protocollen die Implantologie Zoetermeer hanteert om het allemaal overzichtelijk te houden.

Er zijn twee belangrijke doelen binnen de implantologie:

Gezien meer vanuit de implantoloog: Het creëren van een succesvolle uitkomst in de behandeling, met hoge voorspelbaarheid en een laag risico op complicaties, gezien zowel vanuit een functioneel als een esthetisch perspectief.

Gezien meer vanuit u als patiënt: Wederom de behandeling tot een goed eind brengen, met zo min mogelijk chirurgische interventies, zo min mogelijk pijn en een zo kort mogelijke behandeltijd van verwijdering van een gebitselement tot het plaatsen van de voorziening op uw implantaat.

Beide doelen worden altijd in acht genomen, maar soms kunnen meerdere chirurgische interventies de voorspelbaarheid verhogen en de risico’s op complicaties verminderen, maar de consequentie is  bijvoorbeeld dat hiermee de behandeltijd wordt verlengd. Het is dus niet altijd mogelijk om aan beide doelen tegelijk te voldoen.  Een uitleg volgt hieronder:

Uw eigen wensen en wat u van de behandeling verwacht zullen een rol gaan spelen in de keuze van de volgorde van een behandeling met de te gebruiken materialen. Een Esthetische Risico Analyse (de ERA) zal hierover duidelijkheid geven. De ERA brengt het uitgangspunt in kaart waar vanuit begonnen moet worden. Rekening houdend met uw wensen wordt er een doel gesteld voor het beoogde resultaat wat behaald moet worden. Afhankelijk van wat er daadwerkelijk haalbaar is, zal worden bekeken of het gestelde doel realistisch is. Het kan dus voorkomen dat uw verwachtingspatroon bijgesteld moet worden. Voor een goed opbouwend dossier worden er daarom in het zichtbare gedeelte van de mond  altijd foto’s gemaakt met een camera, zowel voor als na de implantologische behandeling. Het bovenstaande maakt de geleverde kwaliteit wederom transparant en meetbaar voor iedereen. Zo  zal de behandeling worden uitgekozen die bij u als patiënt het beste past. 


Uw implantaat in vertrouwde handen Implantologie Zoetermeer: Dan weet je dat het vast goed zit!
,,

Een implantaat geeft het gevoel van eigen tanden terug.